EXECUTIVE AGENDA (WELSH)

Wales- fav

GOGLEDD A CHANOLBARTH CYMRU CYMDEITHAS CYNGHORAU LLEOL

AGENDA

AR GYFER Y CYFARFOD NESAF O ‘ R WEITHREDIAETH I ‘ W GYNNAL

YN SWYDDFEYDD CYNGOR TREF Y RHYL AR

Dydd Gwener 12fed Rhagfyr 2014 ar 10.30 am

 

Bydd manylion yn ymddangos yma yn nes at y cyfarfod